Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng theo thông tư số 15/2016/TT-BXD

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

474 lượt xem

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN PHÉP XÂY DỰNG

FanPage