Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ban ngày 04/09/2012

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ban ngày 04/09/2012. Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

486 lượt xem

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN PHÉP XÂY DỰNG

FanPage